Naast de BTW verhoging zijn er nog nieuwe overheidsmaatregelen die uw energiefactuur beïnvloeden. We hebben hier alle maatregelen voor u op een rijtje gezet.

Domiciliëringsaanvraag

Betalen per domiciliëring is snel, gemakkelijk en veilig. Uw facturen worden altijd automatisch en op tijd betaald, waardoor u zich nergens nog zorgen over hoeft te maken.

Vul onderstaande vragen zo snel mogelijk in om uw domiciliëringsaanvraag te activeren!

Eneco hecht het grootste belang aan de bescherming van uw privacy.

Vul hier uw gegevens in

Door de 'confirmatie mandaat' aan te klikken, geeft u Eneco de toestemming om de voor u bestemde facturen rechtstreeks naar de bank te sturen voor betaling.

Privacy

Eneco hecht het grootste belang aan de bescherming van uw privacy. Eneco verbindt zich naar best vermogen de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en haar veiligheidsbeleid. Niettegenstaande de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder opgave van persoonlijke gegevens, is het mogelijk dat er persoonlijke informatie wordt gevraagd aan de gebruiker.

Verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens die worden verzameld door Eneco worden verwerkt bij Eneco met het oog op de domiciliëring van de facturen bij de bank en zullen hiertoe ook aan de bank worden meegedeeld.

Bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel, wordt een openbaar register gehouden van de geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens. Indien u bijkomende inlichtingen wenst over de wijze waarop wij de persoonsgegevens verwerken, kan u dit register raadplegen.

Recht op inzage , verwijdering en correctie persoonsgegevens

U heeft recht op mededeling en inzage van uw persoonsgegevens.

Tevens heeft u het recht om (i) verbetering te vragen van onjuiste persoonsgegevens en / of (ii) de verwijdering te vragen van persoonsgegevens. Tot slot kan u zich kosteloos verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor de verstrekking van informatie of het voeren van promotiecampagnes betreffende de producten en diensten van Eneco en haar partners.

An application by ThinkNexT

 

Contacteer ons

Duurzame energie tegen een scherpe prijs met een uitstekende service. Daar kan je op rekenen. Bel ons gratis, gebruik het contactformulier, Facebook of Twitter. We garanderen je een snel antwoord. Check alvast de Veelgestelde vragen en onze klantenservice
 

0800 20 220
Stel ons je vraag!